Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2012

sigaret
Biegnę przed siebie nieznaną mi drogą, nie wiem gdzie, po co i nie wiem dla kogo.
— Pih <3

April 20 2012

sigaret
zabierz mi oczy - nie chcę Cię widzieć. zabierz mi dłonie - nie chcę Cię czuć. zabierz mi serce - nie chcę Cię kochać.
Reposted frommefir mefir viadontcomplain dontcomplain

April 15 2012

sigaret
Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.
— A.
Reposted byautografnatalianaMaybeJustDumbWrongway
sigaret
Strach, śmierć, rozpacz dzisiaj tworzą tercet.
— HuczuHucz <3
sigaret
Będę stał tu wciąż, gdy przestanie bić ci serce
— HuczuHucz <3
Reposted byimportantdontcomplain

April 14 2012

sigaret
8838 89a2 390
Reposted byMonsterr Monsterr
sigaret
8829 bef3 390
sigaret
Zastanawiam się nad tym wszystkim i jak zwykle wraca do mnie wspomnienie wspólnie spędzonego czasu. Cofam się pamięcią do chwili, kiedy się to zaczęło, ponieważ wspomnienia to jedyne, co mi pozostało.
— Nicholas Sparks
sigaret
Facet, który nie potrafi się skupić na jednej kobiecie, nie jest wart żadnej.
sigaret
8769 8086 390
Reposted bymadziejaoutofmyheadolczykniewartozyctylkodlasiebieigul
sigaret
Co zrobisz, gdy ktoś ci przystawi nóż do szyi, a ty akurat dostaniesz czkawki?
— Woody Allen
Reposted byheavenonearthedgithcelebrationnikaaaagoothiclolita
sigaret
To nie tak, że boję się umrzeć. Po prostu nie chciałbym być w pobliżu, kiedy to się stanie.
— Woody Allen
sigaret
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted byheavenonearthnikaaaanatalianacholernysentymentdemijohn
sigaret
Chcesz romantyka ? Dla Ciebie będę huj wie kim.
— małpa <3
sigaret
- co to znaczy , jak chłopak Cię przytuli ?
- wytarł się o Ciebie
sigaret

Filofobia - strach przed zakochaniem się i byciem z kimś w związku. Osoby z tą fobią panicznie boją się przekroczyć cienką linię pomiędzy przyjaźnią a głębszym uczuciem.

Reposted byimportantpapercupMsSuzanna

April 07 2012

sigaret
Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza ona mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy mury runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać – to utracić panowanie nad sobą.
— Paulo Coelho "Na brzegu rzeki Piedry, usiadłam i płakałam" <3
Reposted bynataliana nataliana
sigaret
Czym niżej upadasz, tym mniej cię boli.
— Stanisław Jerzy Lec.
sigaret
5424 ce2a 390
I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką.
Reposted byfoeva foeva
sigaret
Mężczyźni w ogóle mają gorzej, bo trudno im się przyznawać do własnych uczuć takich jak strach, niepewność czy przerażenie.
— Katarzyna Grochola.
Reposted bynatalianarimaHannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl